Zasadnicza Szkoła Handlowa

zawód: sprzedawca

języki obce:

język niemiecki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa przygotowuje wykwalifikowaną kadrę przyszłych sprzedawców. Trzyletni okres kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w szkole oraz praktyczną naukę zawodu w firmach handlowych różnych branż.

W trakcie nauki uczeń zyskuje wiadomości z zakresu:
• obsługa klienta
• organizacja i technika sprzedaży
• przedsiębiorca w handlu
• towar jako przedmiot handlu
• technika komputerowa w handlu

a także zdobywa umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w sklepie. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz oddzielną pracownię z kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi i czytnikami kodów kreskowych, co umożliwia uczniom zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem, wykorzystywanym w handlu.

Kończąc Zasadniczą Szkołę Zawodową Handlową, absolwent posiada praktyczne umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy.

Go to top