Ważne terminy

Ważne terminy:

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15:00.

2. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 22 lipca 2021 r., godz. 10:00.

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 13:00.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 2 sierpnia 2021 r. godz. 13:00.

Go to top