Technikum logistyczne

zawód: technik logistyk

języki obce:

język angielski, język niemiecki

Technikum Logistyczne, dające tytuł technika logistyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu m.in.:
• podstaw logistyki,
• gospodarki zapasami i magazynem,
• transportu i spedycji,
• planowania logistycznego,
• systemów logistycznych.

Technik logistyk to zawód z przyszłością, będący bardzo atrakcyjnym na rynku pracy pod względem liczby ofert pracy oraz oferowanego wynagrodzenia. Absolwent technikum będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych związanych z logistyką (m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz na każdym wybranym przez siebie kierunku .

Go to top