Technikum informatyczne

zawód: technik informatyk

języki obce:

język angielski, język niemiecki

Technikum Informatyczne, dające tytuł technika informatyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia:
• zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia własnych programów komputerowych, stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi,
• poznanie oprogramowania typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych,
• uzyskanie dogłębnej wiedzy o budowie sieci komputerowych, różnych systemach operacyjnych,
• zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej,
• zdobycie umiejętności instalowania poszczególnych składników systemu sieciowego oraz administrowania lokalną siecią w podstawowym zakresie.

Technik informatyk to zawód z przyszłością, będący wciąż atrakcyjnym na rynku pracy. Absolwent technikum będzie mógł zostać pracownikiem firmy komputerowej usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług i systemów komputerowych albo kontynuować naukę na studiach wyższych.

Go to top