Technikum handlowe

zawód: technik handlowiec

języki obce:

język angielski, język niemiecki

Technikum Handlowe, dające tytuł technika handlowca i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy w firmach handlowych oraz przedsiębiorstwach o różnych formach własności jako średni personel kierowniczy.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu:
• podstaw ekonomii,
• zasad rachunkowości,
• marketingu i reklamy,
• rachunkowości handlowej,
• ekonomiki handlu,
• elementów prawa,
• technologii informacyjnej
• oraz doskonalenie umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

Uczniowie Technikum Handlowego poznają również zagadnienia, pozwalające trafnie podjąć decyzje ekonomiczne i skutecznie kierować małą firmą handlową;

są przygotowywani do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych

w warunkach gospodarki rynkowej oraz kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z handlem i sprzedażą.

Absolwentów gimnazjów, którzy są operatywni w działaniu, łatwo nawiązują kontakty interpersonalne, posiadają umiejętności współpracy w zespole, są operatywni w działaniu - gorąco zachęcamy do podjęcia nauki w szkole, która da zawód, dzięki któremu będzie można zrealizować się zawodowo.

Go to top