Technikum ekonomiczne

Zawód: technik ekonomista

Języki obce:

Język angielski, język niemiecki

Technikum Ekonomiczne przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie tytułu technika ekonomisty oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu:
• podstaw ekonomii,
• rachunkowości,
• finansów,
• ekonomiki przedsiębiorstw,
• prawa,
• bankowości,
• komunikacji interpersonalnej,
• technologii informacyjnej
• oraz doskonali umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

Absolwenci Technikum Ekonomicznego zdobywają fachową i rzetelną wiedzę oraz mają możliwość wykształcenia takich cech jak: komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, dokładność, dzięki którym mogą:
• podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w firmach o różnych formach własności,
• kontynuować naukę na studiach wyższych.

Go to top